Vi levererar industriella system och IOT Lösningar

Våra lösningar optimerar logistik, reducerar manuellt arbete, initierar underhållsarbete i tid, inventerar lager och lagerhantering.

Kontakta oss

Välkommen till Top Fuel

Top Fuel ecosystem

Vi är sedan länge specialiserade på fjärravläsningar av mätdata, som till exempel tanknivåer. Med utvecklingen inom IoT har sådan data blivit allt mer värdefull och användbar, vilket öppnar dörrarna till nya spännande användningsområden.

Med olika molntjänster kan data bearbetas för en mängd nya och värdefulla affärsfunktioner, som direkt leder till ökad lönsamhet och affärsnytta.

  • Rapporter och prognoser 
  • Förebyggande underhållsarbete
  • Automatisering av en leveranskedja
  • Lagerinventering
  • Lagerhantering
  • Nivåmätning

Vår expertis

Totalentrepenad

100% Åtagande

SLA

Logistikoptimering

Kapar ledtider

Sparar tid och reducerar kostnader

Transport planering

Mätning

Fjärravläsning genom telematik enheter

Sensorer

Orderhantering

Integration

VMI

Direkt mot kund – utskick

Analys

Datainsamling

Projektioner AI

Mer än produkter

Avancerad nivåkontroll i realtid

Som pionjärer inom tank- och cisternövervakning har vi utvecklat produkter som idag är standard inom området för telemetri med Internet, GSM och GPRS. Det vi erbjuder är mer än en vanlig tankpejl. Vi erbjuder en komplett lösning för avancerad logistikstyrning. 

Vi erbjuder mer än bara produkter.

“I Keyportal får vi ett verktyg som hjälper oss att sköta leveransdistrubutionen på ett effektivt och ressurssnålt sätt. Vi är jätteglada över samarbetet och den service Top Fuel ger oss!”
Pontus Bryno
Planerare
“ För oss är Top Fuel ovärderligt.. 
Vi har jour dygnet runt och med Top Fuel kan vi hålla koll på våra kunders nivåer”
Thomas Brunzell
Planerare

Keyportal

Tydlig tillgång till all data

I Keyportal samlar vi data för att underlätta kontroll, uppföljning och ansvarsfördelning. De sensorer som är kopplade till portalen kan till exempel vara;

  • Temperatursensorer
  • Fuktsensorer
  • Vatten & Avloppssensorer
  • Läckagesensorer 

Insamlingen av data sker antingen via  ström- och batteridrivna insamlingsenheter eller direkt från befintliga system.

Inloggning till Keyportal

30 års erfarenhet

Pionjärer inom tank- och cisternövervakning

I mer än 30 år har vi byggt upp ett nätverk av partners som tillsammans med oss garanterar att den lösning du investerar i fungerar på årets alla månader, veckor, dagar och timmar.

LOAD VOLUME / MONTH (KG)
MANAGED ORDERS / MONTH
NUMBER OF TRUCKS LOADED PER MONTH