Kemilösningar

Självutlastning kemikalier

I samarbete med Engie och ABB har vi utvecklat ett självutlastningssystem av kemikalier. Lastordrar, chaufförer och tankbilar administreras centralt i SAP och integreras med ett lokalt styrsystem. Chauffören lastplanerar och utför lastning själv i en lastapplikation som kontrollerar produkt, koncentrationsblandning, ADR-certifikat, order och kvantitet mot tankbilens fackutrymme. Den lastade vikten registreras av en massflödesmätare eller vågcell. Idag är systemet i drift på sju terminaler 24/7.

Vågcell Rouen Frankrike

Effektiv orderhantering av kemiprodukter

I princip är det lätt att förstå hur en leveranskedja av kemiprodukter, som natronlut, fungerar – luten kommer via tankbåt till en distributionscentral där tankbilar tar luten vidare till en storanvändare, låt oss säga ett pappersbruk. 

Dock finns det ett antal saker att ta hänsyn till.

  • Varje transport är dyrbar
  • Produkten är farlig (frätande) och säkerhetsbestämmelser måste iakttas
  • Volymerna är omfattande och lagret har därför ett betydande värde
  • Kunderna är  beroende av säkra leveranser i rätt tid 

Allt här ovan går att lösa med våra produkter och tjänster. 

Bild från Nouryons terminal i Norrköping

Kundorder, körorder, fakturering – allt är med

Vårt system baseras på en koppling till lokala mätgivare varifrån information om nivå hämtas. I systemet finns ett register över alla tankar som kan transportera produkten, och via en lokal terminal övervakas mängden som ska fyllas på i respektive fack på tanktransporten. Det betyder att rätt mängd levereras och att körningarna optimeras och blir så effektiva som möjligt, även om många olika företag kontrakteras för transporterna. Systemet hanterar även mobila cisterner.

Några andra fördelar med systemet är att;

  • Det är lätt att hantera för de som inte använder datorer dagligen
  • Det är serverbaserat via en molnserver
  • Det kan kopplas till andra planeringssystem – fakturering (SAP) och ruttplanering 

Kan hanteras utan befintligt mätsystem

Om det inte finns något mätsystem att hämta färdiga mätdata från, har vi utvecklat en enhet som trådlöst samlar in data från lokalt placerade mätgivare. Den är liten och kompakt och placeras lätt på en bit DINskena, gärna i ett befintligt apparatskåp. Standardiserad data sänds på ett effektivt sätt när nya data finns tillgängliga, vilket minskar kostnaden för drift av systemet hos nätoperatören.

Systemet är utformat så att det kan utökas under drift, eftersom man snabbt är beroende av att det alltid är tillgängligt. Genom uppbyggnaden via en molnserver uppnås hög driftsäkerhet, och

utvecklingen av systemet gör det möjligt att prognostisera planerade leveranser baserade på historiken. Sådana prognoser kan anpassas till överordnade planeringssystem, som SAP och kan även omfatta planerade driftsstopp. Exempelvis för att buffra volymer hos kund innan ett kalenderbaserat driftstopp planeras.

Det är också möjligt att göra logiska kombinationer av tankar då en kund har mer än en tank för en viss produkt. Med hjälp av historisk information kan affären utvecklas så att även prenumerationer vid fasta leveranstider omfattas, i de fall det finns plats i tankarna.

Vårt orderhanteringssystem är utvecklat speciellt för den här tillämpningen och innehåller de delar som är nödvändiga utan att överbelasta användarna med onödig information. Vidare är det byggt för att fungera i praktiken utifrån lång erfarenhet av praktisk drift av tankleveranser.  Slutligen är det tillgängligt via månadshyra, som gör det lätt att beräkna hur snabbt det tjänar in sig själv.