Keyportal

Keyportal Tankövervakning (VMI)
Effektiv logistik genom kontroll av ert och era kunders lager

Bli en bättre och mer värdefull leverantör för era kunder genom säkrad produktionstakt.

Tankbilar som inte går tomma leder direkt till;

  • Ökad lönsamhet
  • Bättre försäljning
  • Bättre resultat

Vår lösning är användbar för tankar med både fast och flytande material. Ansvaret för övervakning och hantering av leveranser kan läggas ut på transportörer vilket underlättar hanteringen ytterligare. 

 

 

Top Fuel Planner

Ett verktyg för att förutse optimala tidpunkter för leveranser till produktionstankar och för att kommunicera leveransorder med externa logistik- och affärssystem.

  • Verktyget är kalenderbaserat där historisk och prognostiserad nivå visas.
    Den prognostiserade nivån baseras på historisk data med justeringar för produktionsändringar.
  • Leveransplaneraren följer statusen på ordern tills den är lossad hos kund. 
  • Eventuella avvikelser meddelas i realtid till berörda aktörer. 

Leveransplanering för en produktionstank