Produkter

Top Fuel T2

Top Fuel T2 är en telemetrienhet som optimerats för att möjliggöra lokal datainsamling samt överföring av mätvärden till central bearbetning och övervakning. Den kombinerar funktionerna hos en PLC och datalogger med trådlös kommunikation via GPRS på GSM- nätverk.

Datablad

Top Fuel T3

Top Fuel T3 är en telemetrienhet med inbyggt GSM-modem som har optimerats för loggning och fjärravläsning av mätvärden samt för att utföra diagnostik.

Top Fuel T4

Top Fuel T4 är en batteridriven enhet som kan samla in och lagra data, samt överföra den trådlöst. Den har GPS som tillval.

Enkel och funktionell design i tålig IP67 plast gör enheten väl anpassad för tuffa miljöer utan kraftförsörjning. Exempel på tillämpningar är övervakning av nivåer i cisterner för olika flytande produkter, eller andra mätdata.

Datablad