Allt från programvaruutveckling till drift!

Det du köper av Top Fuel är inte bara produkter, du får dessutom en eller flera tjänster. Se det gärna som att vi offererar en komplett lösning för avancerad logistikstyrning med allt vad det innebär.

  • Förbättrad kundservice genom att alltid i förväg veta när och vad din kund behöver påfyllning av.
  • 100 % kontroll över vad, när och hur mycket som levererats för exakt fakturering.
  • Ett system som genererar kompletta ordrar färdiga att hantera.
  • Du eliminerar också på ett effektivt sätt risken för fel som beror på den mänskliga faktorn.
  • Systemet ger dig exakta värden som du och ditt företag agerar efter.

Allt det vi åtar oss regleras i ett SLA!

Med våra kunder skriver vi ett SLA – Service Level Agreement. I klartext betyder det att vi sätter pränt på exakt vad det är som vi kommer överens om och vad det är vi åtar oss att genomföra. Det som börjar med ett problem, vilket vi normalt översätter till möjlighet till förbättring, utvecklas stegvis till något som resulterar i driftsättning.

Stegen dit kan innehålla projektledning, unik programvaruutveckling, hårdvaruutveckling, driftsättning och slutligen kontinuerlig drift som inkluderar service och underhåll. De team vi sätter ihop för våra kunder är unika och består förutom personal från Top Fuel även av personal från våra samarbetspartners.

Vi har långtgående samarbeten med såväl konsulter, installatörer, programvaru- och hårdvaruutvecklare. Det innebär att vi alltid skapar den mest optimala lösningen och det bäst sammansatta teamet för den uppgift vi sätts att lösa. Tack vare en flexibel organisation kan vi också erbjuda flexibla lösningar åt såväl små som stora företag.

Allt detta sammantaget gör att vi vågar sticka ut hakan och påstå att du kan spara 25-40% genom att anlita Top Fuel.

Läs mera om våra projekt här: