Topfuel T3 är en telemetrienhet med inbyggt GSM modem som har optimerats för fjärravläsning av mätvärden samt för att utföra diagnostik på olika enheter genom att sända textmeddelanden (SMS/e-mail) eller CLIP calls. Meddelandena som sänds kan konfigureras som statiska (enbart text) eller dynamiska (text plus mätvärden).

De kan sändas med regelbundna intervaller till en övervakningsdator eller till programmerade telefonnummer. SMS och e-mail meddelanden kan triggas av olika händelser, såsom ändring av digital insignal, uppnådd larmgräns/nivå, tillståndsförändring eller vid uppnådda värden på räknare eller tider.

Enheter är gjord med industriell design, och har en praktisk uppsättning in- och utgångar. Programmering görs enkelt via medföljande programvaruverktyg och kan göras både lokalt och via den trådlösa anslutningen. Färdiga temperaturingångar eliminerar behovet av konvertrar. Man kan ansluta fukthaltsmätare, nivågivare, trycksensorer, flödesmätare samt olika detektorer.

Egenskaper

 • Överföring via GSM/GPRS i SMS format , max effekt 1W
 • Integrerat GSM 900/1800 modem med automatisk logon på GPRS
 • Lokal exekvering av program , datalogger med 0,1 sek upplösning
 • Programmering och kon gurering lokalt eller fjärrstyrt via telenätet
 • LED för lokal diagnostik: status, överföringsaktivitet, GSM signalnivå, GPRS aktivitet, seriekommunikation status, IO status
 • DIN-skene montage
 • Frånskiljbara IO plintar
 • Serie protokoll : MODBUS RTU (Master och Slav på GPRS)
 • Spänningsmatning 12/24 VDC samt 24 VAC Egenskaper
 • 4 optoisolerade analoga (4-20 mA) ingångar (1,5% noggrannhet, 10 bit upplösning) med programmerbar hysteres och samplingstid
 • 2 optoisolerade analoga (4-20 mA) ingångar (0,5% noggrannhet, 10 bit upplösning) med programmerbar hysteres och ltrering
 • Realtidsklocka som kan synkromiseras externt
 • 8 optoisolerade digitala ingångar som kan kon gureras som räknare (max 200 Hz)
 • 8 digitala in/utgångar (valbara) • RS- 232/422/485 port för seriell anslutning, isolerad