Top Fuel T2

Topfuel T2 är en telemetrienhet som optimerats för lokal datainsamling samt överföring av mätvärden till central bearbetning och övervakning. Den kombinerar funktionerna hos ett styrsystem och en datalogger med trådlös kommunikation via GPRS på GSM nätverk. Läs mer här.

Top Fuel T3

Topfuel T3 är en telemetrienhet med inbyggt GSM modem som har optimerats för fjärravläsning av mätvärden samt för att utföra diagnostik på olika enheter genom att sända textmeddelanden (SMS/e-mail) eller CLIP calls. Meddelandena som sänds kan konfigureras som statiska (enbart text) eller dynamiska (text plus mätvärden). De kan sändas med regelbundna intervaller till en övervakningsdator eller till programmerade telefonnummer. Läs mer här.

Top Fuel T4

T4 är en batteridriven enhet som helt trådlöst kan samla in, lagra, och överföra data. Den har även GPS som tillval där enhetens koordinater skickas till datainsamlingsplatsen. Top Fuel T4 har en enkel och funktionell design i tålig IP67 plast gör enheten väl anpassad för tuffa miljöer utan kraftförsörjning. Exempel på tillämpningar är övervakning av nivåer i cisterner för olika flytande produkter. Det kan vara allt från stora cisterner eller mindre mobila tankar. Läs mer här.