Preem erbjuder två tjänster till sina kunder; Fullt upp eller Volymkoll där vi är leverantörer. Fullt upp är en tjänst där vår pejlutrustning avläses av planeringsavdelningen och kunden behöver aldrig tänka på beställningar, tanken är alltid påfylld.

Volymkoll däremot är en tjänst för de mindre tankarna, ofta mobila, som används under projekt på olika platser runt om i landet. Uppdraget började då kunderna ofta beställde bränsle för sent eller för mycket vilket i sin tur medförde onödiga och kostsamma returer eller halvfulla tankbilar. För kunden var det även tidskrävande att fysiskt behöva mäta volymen i tankarna för att sedan ringa eller mejla in sin order. Eftersom många av tankarna är mobila behövde de inte nödvändigtvis befinna sig på samma plats som vid beställningen när transportören skulle leverera. Detta medförde i sin tur onödiga och kostsamma kilometer varje månad för att leta efter tankars position.

Allt detta ville vi lösa och det gjorde vi!  

Med vår pejl T4 löste vi samtliga problem i värdekedjan och underlättade administrationen på samma gång. På tankarna monterades en batteridriven pejl med GSM och GPS antenn som skickade in mätdata och tankens position till vår molntjänst. Därifrån visualiserades informationen i ett användargränssnitt både för kunden och distributören. När volymen i tanken uppnått en utsatt nivå skickades ett SMS till kunden med frågan om han eller hon ville beställa mer bränsle. Med ett enkelt knapptryck på en länk genererades en order som integrerades i distributörens affärssystem. Utifrån informationen planerades körningar efter den mest optimala rutten med full tankbil. Planeringsavdelningen hade även möjlighet att se tankarnas volymer i realtid närmare utkörningen så de kunde planera att fylla tankarna eftersom de troligtvis förbrukat bränsle sedan order lagts. Med aktuella GPS koordinater kunde tankbilarna transportera bränslet till den fysiska platsen där tanken stod utan att behöva leta efter den.

Det som tidigare var någons problem är vår lösning  

  • Pejlens mätdata bidrog till tillförlitliga nivåer vid beställningar.
  • Kunderna sparade tid då de inte behövde hålla koll på tankens volym.
  • Positioneringen av tankarna gjorde leveranserna mer ekonomiska.
  • Order av bränsle förenklades för kunden.
  • Orderadministrationen minimerades då informationen integrerades i företagets egna affärssystem.
  • Optimering av leveranser möjliggjordes.

Lösningarna förenklade inte bara delar av företagets värdekedja och bidrog till ekonomiska besparingar. Ur kundens perspektiv skapades även ett värdehöjande paket eftersom pejlen medförde mindre arbete och mer lättillgänglig information.

Mer ingående information: Läs mer