Nouryon (tidigare AkzoNobel) stod inför andra utmaningar för kemikalieutlastning och transporter. I det stora hela krävdes ett enhetligt system som var lättarbetat och som stod på samma ben vare sig depån fanns i norra Sverige eller i Nederländerna.

Hur kan orderhanteringen och faktureringen automatiseras?
Distributionsföretag får order –> lägger lastorder till transportör –> transportör lastar bilen på en depå –> levererar produkt –> redovisar levererad produkt och mängd.

Hur kan distributör säkerställa att rätt produkt och kvantitet lastas, att bilen är godkänd för transporten och att den inte överlastas?

Hur kan enhetlighet skapas för chaufförerna på de olika depåerna och reducera manuell hantering?

Top Fuel löste detta och såg till att hela ledet automatiserades. Order går direkt till terminalen för att ta bort den manuella hantering lokalt och återrapporteras med exakt vikt eller volym till Nouryons affärssystem för fakturering. Allt för att minimera fel och öka säkerheten eftersom rutinerna skiljde sig från depå till depå och information om lastningsprocessen lagrades lokalt. Nu kunde hela processen från order till fakturering inte gå fel eftersom processen övervakades i alla led.

Chaufförer och bilar hanteras även säkrare eftersom information om behörighet integrerats i systemet. Vad ska lastas? Hur mycket? O.s.v. I sin helhet har därför hela cirkeln knutits och vi har plockat bort administrativa bitar för att minimera mänskliga fel. Hela processen har blivit säkrare och alla led kan nu utan ansträngning övervakas.

Mer ingående information: Läs mer