Pilot: Mäta volym i fekalie- & vattentankar på tåg.

Vi har nu startat igång ett pilotprojekt där vi ska mäta mängden fekalier och vatten på tåg. Problematiken som startade projektet är att de befintliga givarna installerade i tankarna endast mäter på angivna procent och signalerar med olika ljus. Vår lösning skulle vara att mäta med korta intervall och även presentera de aktuella volymerna i […]

Läs mer