Vi har nu startat igång ett pilotprojekt där vi ska mäta mängden fekalier och vatten på tåg. Problematiken som startade projektet är att de befintliga givarna installerade i tankarna endast mäter på angivna procent och signalerar med olika ljus. Vår lösning skulle vara att mäta med korta intervall och även presentera de aktuella volymerna i vårt webbgränssnitt KeyPortal. Målet med projektet är att detta radikalt kommer förenkla administrationen av fekalietömning och vattenpåfyllning av tågvagnarna samt att man proaktivt kan lösa fulla/tomma tankar innan det är försent.

Projektet kommer att löpa under några månader och vi hoppas på goda resultat.