I princip är det lätt att fylla på dieseltankar som placerats på olika platser i syfte att fylla tankar på olika typer av maskiner. När det börjar ta slut kontaktar man leverantören som sänder ut en tankbil med mer diesel. I praktiken är detta inte alltid så lätt eller ekonomiskt. Orsakerna kan vara era: tanken kanske har flyttats från den plats där den stod sist, mätaren på tanken var ej justerad korrekt så att beställd kvantitet inte fick plats, fel diesel kvalitet sändes, förbrukning kan variera över tid så att det är svårt att schemalägga leveranser samt att man av olika skäl inte kan köra med fulla bilar eller får oväntade returer. Alla små fel orsakar krångel som påverkar lönsamheten negativt och gör att man kanske binder onödigt stora kostnader i form av extra bilar för att kunna hantera akutorder.

Top fuel har utvecklat ett modernt system, som hanterar alla dessa händelser och gör det enkelt att optimalt och rationellt sköta planeringen av kundleveranserna. Systemets bas består av en lokal datainsamlingsenhet, som trådlöst övervakar nivåerna i tankarna. För att minimera installationskostnader på platser där det inte finns lokal strömförsörjning finns en enhet som via batteridrift kan fungera i 5 år. Vid sidan av insamlingen av nivådata fungerar systemet också som en övervakningsenhet som kan larma om nivån ändras vid tider när den inte förväntas göra det. Förbrukningen kan variera för systemet håller reda på beställningsnivåerna.

application_story2

Top Fuel datainsamlingsenhet T4

Överföringen av data har anpassats så att man endast skickar data när det finns behov för det, varför driftkostnaden för nätet är låg. Vidare kan systemet anpassas för olika typer av givare medan data som sänds till den centrala servern är anpassade till gemensam hantering av standardiserade datatyper. Servern hanteras sedan som en molntjänst, där administratören av leveranserna kan få överblick av vad som finns i tankar hos olika kunder, och även var de befinner sig, om man valt till GPS funktionen.

oversikt

Bild på tankövervakningssida

I bilden ovan framgår funktionerna i systemet. Tankbilschaufförerna kan också få information om nivåer via en app i sin smartphone och systemet tillhandahåller även statistik över gjorda leveranser. Vidare kan systemet utbyta information med andra administrativa system hos leverantören , såsom ERP system av typ SAP och olika system som schemalägger och optimerar transporter.

Systemet är vidare utformat för utbyggnad under drift, där nya tankmätningsenheter kan läggas till dynamiskt medan man arbetar med de övriga. Molntjänsten gör också systemet okänsligt för driftsstörningar och man kan komma åt det över internet med bärbara enheter.

När en tanknivå går under beställningspunkten, ska systemet informera den som är ansvarig om att tanken behöver fyllas på. Systemet skickar då ett SMS till en mobiltelefon hos tankadministratören med följande innehåll:

SMS_mockup

Automatiskt SMS från systemet

Genom att klicka på länken räknas beställningsvolymen ut och en leverans blir inplanerad. Enklare kan det inte bli!

Top fuels tankadministrationssystem är speciellt utvecklat för att tillhandahålla de tjänster som är viktiga för att få bästa ekonomi på leveranserna. Leverantören säljer en garanti för att det inte skall ta slut, genom att alltid informera kunden att det är dags att beställa mera innan det tar slut. Det är lätt och snabbt att installera och finns tillgängligt i en abonnemangsform så att man bara har en fast månadskostnad per tank. Detta gör det lätt att räkna ut hur snabbt funktionerna i systemet betalar sig själv.